ردیف

پارک تفرجگاه 

موقعیت

کتابچه

مساحت هکتار

سال احداث

مدیریت

مدت قرارداد

جاذبه  های توریستی

1

پارک جنگلی رویان

رویان

*

200

 

1382

شهرداری

 

چشمه،رودخانه گلندرودوسیمای طبیعی جنگل

2

پارک جنگلی سی سنگان

35 kmنوشهر-رویان

 

*

 

602

 

1344

برادران ساداتی

 

10سال

جنگل انبوه با گونه های نادر شمشاد درکنار دریا

3

پارک جنگلی ورگاویج

کیلومتر 3چالوس

درحال تصویب

 

 

6982

 

-

دولتی

 

آبشار هاوچشمه های متعددوچشم اندازهای زیبا جنگل ودریا

4

پارک جنگلی یادبود

 

 

جنوب کمربندی چالوس

 

1379

دولتی

 

جنگل دست کاشت وچشم انداز جنگل دریا

5

 

پارک جنگلی فین

 

کیلومتر 5چالوس مرزن آباد

 

*

 

7

 

1348

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی

 

رودخانه چالوس وسیمای طبیعی جنگل وجاده تهران

6

 

 

پارک جنگلی چالدره

کیلومتر18تکابن -2هزار

 

*

 

110

 

1379

شرکت پارک جنگلی چالدره

 

20سال

رود خانه چشمه کیله تنکابن وجود سنگهای گرانیتی سیمای طببعی  جنگل

7

 

 

پارک جنگلی صفارود

کیلومتر 8جاده رامسر-جواهرده

 

درحال تجدید نظر

 

5/54

 

 -

داخل طرح جنگلداری

 

10ساله دوم

رودخانه پرآب صفارود ومناظر زیبای جنگل

8

 

پارک جنگلی دالیاخانی

کیلومتر 25مسیر جنت رودبار

درحال تجدید نظر

 

147

 

 -

داخل طرح جنگلداری

 

آبشار سیا ه سردرمسیر جاده چشم انداززیبای جنگل

9

 

پارک جنگلی خرماچال

 

عباس آباد

 

*

5/12

 

 -

شرکت گلفام گشت پارسیان

 

 10

سیمای جنگل ودرختان زیبا

10

تفرجگاه جنگلی چمن رود بارک

رود بارک کلاردشت

 

 *

4/1

 

 1379

شهرداری کلاردشت

 

 -

چشمه طبیعی ودرختان سرسبز توسکا

 

 11

تفرجگاه جنگلی  کنارروخانه سردآبرود

کلاردشت کیلومتر 5روبارک

 

 *

2/13

 

 -

شهرداری کلاردشت

 -

چشم انداز زیبا ی جنگل حاشیه رود خانه سرد ابرود

 

 

 12

تفرجگاه جنگلی دوآب  

کیلومتر 10شمال مرزن آباد

 

 در تجدید نظر

68/1

1378

شهرداری مرزن آباد

 

   -

 تلاقی رودخانه کجور وکندوان ودرختان توسکای تنومند

 

 

13

 

تفرجگاه جنگلی  شمشاد سرا

کیلومتر 20چالوس-سلمانشهر

 

 *

48/1

1379

شهرداری سلمان شهر

 

  -

درختان همیشه سبز شمشاد ونزدیکی به دریا

 

 

14

تفرجگاه جنگلی  کلارآباد

غرب مرکزآموزش منابع طبیعی کلارآباد

 

 *

1/2

 

 1381

فسخ قرارداد شهرداری کلاراباد

  -

 

سیمای طبیعی جنگل

15

 

تفرجگاه جنگلی مارکو

رامسر شرق کتالم

 

 *

 3/27

1379

شهرداری کتالم

 

 -

مشرف به دریا واراضی کشاورزی شهر وروستاهای اطراف وچشم انداز زیبای جنگلی قسمت جنوب منطقه

16

تفرجگاه جنگلی نوک

شرق مرزن آباد

*

88/4

1381

شهرداری مرزن آباد

 

 -

رود خانه دوآب درختان توسکا وچشم انداز درختان زربین حسن آباد

17

 

 

تفرجگاه جنگلی ایلمیلی 

 

 رامسر

 

 *

96

1384

شرکت شهر سبز رامسر

 

    30

سیمای طبیعی جنگل دریا

 

 18

تفرجگاه جنگلی  نمک آبرود

 

 

چالوس

 

 *

279

1373

 

شرکت عمران ومسکن شمال

 

    10

تله کابین  وچشم اندازطبیعی جنگل و دریا

 

19

تفرجگاه جنگلی 

عین کت

 

کیلومتر 15 عباس آباد به کلاردشت

 

   *

 

 

    6

  

-

 

دولتی

  

-

سیمای طبیعی جنگل

 

20

 

تفرجگاه جنگلی تیله کنار 

 

 

قسمت جنوبی سلمانشهر

 

    *

 

    8

 

   -

  

دولتی

   

درحال طرح

 

سیمای طبیعی جنگل رود خانه وچشمه 

21

 

تفرجگاه جنگلی سماموس 

 

5/7کیلومتری غرب رامسر

*

3/17

 

 -

خصوصی

درحال انعقاد

سیمای جنگل دریا

  تهیه کننده:  منوچهرآمی احمدی

  گروه جغرافیای شهرستان نوشهر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

پارک جنگلی

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:4  توسط منوچهر احمدی  |